27 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่คุมไฟไหม้ป่าพรุให้อยู่ในวงจำกัด หวั่นผลกระทบจากควันไฟก่อสารมะเร็ง

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/161359
สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยพัทลุง ที่บ้านหัวป่าเขียว หมู่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟที่ลุกไหม้นานกว่าสัปดาห์ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว เนื่องจากสภาพอากาศที่เป็นใจ ฝนได้ตกลงมาโปรยปราย พอสร้างความชุ่มชื้น บวกกับเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟโดยรอบในพื้นที่ชั้นนอกบางจุด เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามออกไป ซึ่งหากสภาพอากาศไม่ร้อน และลมไม่กระโชกแรง เจ้าหน้าที่เชื่อว่าสามารถดับไปป่าพรุได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรุ่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง กล่าวว่าไฟไหม้ป่าพรุในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ได้รับความเสียหายไปแล้ว 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด ระบบนิเวศของผืนป่าถูกทำลาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลานตายลงไปจำนวนมาก และสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั่น คือ พื้นที่แรมซ่าไซร์ ที่พรุควนขี้เสียน พื้นที่ที่มีความสำคัญของโลก หากไฟยังคงติดอยู่อย่างนี้เรื่อย อาจจะได้รับผลกระทบ ในขณะเดียวกัน ผลกระทบที่จะตาม คือคนในชุมชนที่สัมผัสควันไฟ รับสารกำมะถันนานๆร่างกายจะมีสารก่อมะเร็งโดยตรงทั้งในระยะใกล้และระยะยาวนั่นคือสิ่งที่น่าห่วงที่สุดหากมีการสูดดมควันไฟจากป่าพรุหลายวันๆ ด้านนายสุทน ลอยลิบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กล่าวว่าล่าสุดไฟไหม้ป่าพรุทะเลน้อย เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์และควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว หลังจากสภาพอากาศเป็นใจ และอุปกรณ์ในการดับไฟได้ส่งมาถึงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้สะดวกขึ้น